Rozdział 2

TANGO JAKO TANIEC

Przewodnik "Tango - moja nowa pasja" jest stale dostępny pod adresem:

Na tej podstronie znajdziesz tylko materiały dodatkowe do Rozdziału 2.

Tango argentyńskie (ang.: argentine tango, hiszp.: tango). Taniec (i rodzaj muzyki) zapoczątkowany w Argentynie i Urugwaju na przełomie XIX i XX w., w 2009 r. wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, który odzyskał popularność w Argentynie po upadku junty w latach 80-tych XX w., zaś w Polsce po 1999 r.

Właśnie to tango jest tańczone na milongach (patrz Rozdział 5), to ono stanowi kanwę unikalnego, popularnego na wszystkich kontynentach środowiska tangueros, to ono jest przedmiotem niniejszego przewodnika. Zajmujemy się tu także innymi tańcami tańczonymi na milongach, jak tango vals, tango nuevo, milonga.

Nie jest przedmiotem tego przewodnika zupełnie odrębny taniec, tango międzynarodowe (ang.: ballroom tango) zaliczany do tańców standardowych. Został on tylko opracowany w inspiracji tangiem argentyńskim, niemniej w Polsce to on bywa nazywany w skrócie "tangiem" (a przez niektórych z rozpędu "tangiem argentyńskim"), co jest źródem licznych nieporozumień osób spoza kultury tanga.