Rozdział 6

organizuję lub prowadzę milongę

Przewodnik "Tango - moja nowa pasja" jest stale dostępny pod adresem:

Na tej podstronie znajdziesz tylko materiały dodatkowe do Rozdziału 6.

Zobacz wywiad z Alberto Podestą (zm. 2015), legendarnym śpiewakiem tanga Złotej Ery. To nie tylko okazja kontaktu z żywą legendą. Podestá opisuje m. in. jak wtedy wyglądały milongi (od 6'19"). Polecam dla nabrania dystansu do pojęcia tradycji. Poniżej: 19-letni Podestá śpiewa słynne Percal (Caló, 1943).